Regulamin sklepu NWI.Informacje ogólne
II.Zasady zamawiania 
III.Wysyłka i zapłata 
IV.Zwrot towaru i reklamacje 
V.Pozostałe ustalenia 

I. Informacje ogólne 
1.Właścicielem sklepu internetowego naszwzory.pl jest BrandMe z siedzibą w Krakowie ul. Pleszowska 8 NIP 9451888280, Regon 356769176.
2.Adres do korespondencji: 
BrandMe Karolina Siwek, ul. Pleszowska 8, 31-228 Kraków 
4.Korzystanie z serwisu/sklepu naszewzory.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności.

II. Zasady zamawiania
1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres: info@naszewzory.pl
2. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.30, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
3. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego/komórkowego lub adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia, lub dokonanie ew potwierdzenia tekstu, treści wykonywanej dedykacji.
4. Zamówienia, których w przypadku ew wątpliwości, błędów itp., i nie opłacone nie będą realizowane przy braku możliwości ew kontaktu i weryfikacji 
5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. 
6. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, naszewzory.pl niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
7. naszewzory.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu. 
8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie naszewzory.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. 
9. naszewzory.pl wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać dane firmy. W przeciwnym wypadku wystawiane są paragony - dokumenty potwierdzające transakcje sprzedaży.

 

 

 1. Wysyłka i zapłata
  1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa ) lub firmy kurierskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień, lub pod adres wskazany w trakcie wypełniania formularza zamówień
  2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do max 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy naszewzory.pl Kupującym.

  W wyjątkowych sytuacjach może zdarzyć się, że termin realizacji będzie wydłużony. Jeżeli zależy Państwu na potwierdzeniu terminu realizacji zamówienia, prosimy o kontakt telefoniczny (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15) lub mailowo. Postaramy się udzielić Państwu aktualnych informacji.

   IV. Zwrot towaru i reklamacje

  Opis procedury reklamacyjnej:

  1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem info@naszewzory.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

   1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

   2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

   3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

   4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

  2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

  4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

   

   

  W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.
  Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: info@naszewzory.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.
  Przesyłkę należy nadać na adres BrandMe Karolina Siwek, ul. Pleszowska 8, 31-228 Kraków  Załączniki:
  1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
  2. Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego dotyczący towarów.

   

  Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

  1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru

   

  Brak odstąpienia od umowy:

  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

  Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 

   

   


  V Pozostałe ustalenia: 
  Wszelkie przekazane nam dane osobowe, kontakty oraz adresy pozostają wyłącznie w dyspozycji sklepu naszewzory.pl. Przetwarzane będą wyłącznie w celach marketingowych sklepu.  każdej chwili mogą Państwo modyfikować swoje dane oraz mieć do nich wgląd.

Na naszej platformie wykorzystujemy pliki Cookies oraz inne technologie pozwalające w jak najefektywniejszy sposób zaoferować Ci szereg naszych funkcjonalności. Pliki Cookies umożliwają najlepsze dostosowanie wyświetlanych treści do potrzeb użytkownika, co odzwierciedlają m.in. personalizowane reklamy. Ponadto służą nam do celów analitycznych. Korzystając z naszej platformy, oświadczasz, że rozumiesz fakt stosowania przez nas plików Cookies. Więcej informacji, także wskazówki, jak wyłączyć pliki Cookies, znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej cookies.
Zamknij
pixelpixelpixelpixel